top of page

KML’de Hedefe Yönelik Tedaviler: Tedavi Yönetimi ve Deneyimlerimiz

Moderatör: Prof. Dr. İlhami Berber

Konuşmacı: Doç. Dr. Ayşe Uysal

Tarih: 19 Eylül 2024

Saat: 20:00-21:00

2 li  HEAD AFİŞ Kopyası.jpg

RRMM'de Hangi Hastaya Hangi Tedavi Tartışıyorum

Moderatör: Prof. Dr. Orhan Ayyıldız

Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa Merter

Tartışmacılar: Prof. Dr. Serdal Korkmaz - Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal

Tarih:11 Haziran 2024

Saat: 20:00-21:00

RRMM de Hangi Hastaya Hangi Tedavi Tartışıyorum.jpg

KML’ de Hedefe Yönelik Tedaviler: Tedavi Yönetimi ve Deneyimleri

Moderatör: Prof. Dr. İlhami Berber

Konuşmacı: Doç. Dr. Ayşe Uysal

Tarih:19 Eylül 2024

Saat: 20:00-21:00

2 li  HEAD AFİŞ Kopyası.jpg

Online Toplantılar

Graft Versus Host Hastalığında Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih:2 Nisan 2024

Saat: 20:00-21:00

2 li  HEAD AFİŞ Kopyası (1).jpg

Relaps Refrakter Akut MiyeloidLösemide FLT3 Mutasyonlarının Önemi ve Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Serdal Korkmaz

Konuşmacı: Doç. Dr. Sinem Namdaroğlu

Tarih:07 Mart 2024

Saat: 20:00-21:00

Head (1).jpg

Nadir Hastalıklar Tedavisinde Güncel Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 08 Şubat 2024

Saat: 20:00-21:00

2 li  HEAD AFİŞ Kopyası.jpg

Koloni Uyarıcı Faktör (GCSF): Kök Hücre Mobilizasyon ve Onkoloji’de Kullanımı

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Prof. Dr. Serdal Korkmaz

Konuşmacı: Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu

Tarih: 23 Ocak 2024 

Saat: 20:00-21:00

3 li  HEAD AFİŞ  (1).jpg

Polistemia Vera' da Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 14 Aralık 2023

Saat: 20:00-21:00

image.png

Akut Lösemilerde Düşük Yoğunluklu Tedaviler

Moderatör: Prof. Dr.Düzgün Özatlı 

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 23 Kasım 2023

Saat: 20:00-21:00

2 li  HEAD AFİŞ Kopyası (2).jpg

Relaps Refrakter FLT3+ AML' de Vaka Örnekleri

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Köroğlu

Tarih: 28 Eylül 2023

Saat: 20:00-21:00

Head (1).jpg

Kronik Miyeloid Lösemide

Güncel Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 21 Eylül 2023

Saat: 20:00-21:00

Head (5)_edited.jpg

Beta Talasemi ve Myelodisplastik Neoplazide Kan Transfüzyon İhtiyacı Yönetiminde Yenilikler

Moderatör: Prof. Dr. Düzgün Özatlı

Konuşmacı: Prof. Dr. İlhami Berber

Tarih: 23 Mayıs 2023

Saat: 20:00-21:00

23-Mayıs.png

Multiple Myelomada İmnun Modulatuar

İlaçlar ile Tedavide Önemli Noktalar

Moderatör: Prof. Dr. Emin Kaya

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Prof. Dr. İlhami Berber

Tarih: 9 Mayıs 2023

Saat: 20:00-21:00

9 mayıs.png

Kronik Lenfositik Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Burhan Turgut

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 4 Mayıs 2023

Saat: 20:00-21:00

04-mayıs.png

Akut Miyeloid Lösemide Hedefe Yönelik Tedaviler

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Prof. Dr. Burhan Turgut

Tarih: 27 Nisan 2023

Saat: 20:00-21:00

27-nisan.png

Hematolojik Malignitelerde

Fungal Enfeksiyonlara Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğba Sarı

Tarih: 25 Nisan 2023

Saat: 20:00-21:00

25-nisan.png

Kök Hücre Mobilizasyonu

Moderatör: Prof. Dr. Cengiz Demir

Panelist: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Prof. Dr. İlhami Berber 

Tarih: 18 Nisan 2023

Saat: 20:30-21:30

18 Nisan son.png

Myelofibrozis Tedavisinde Güncel Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 13 Nisan 2023

Saat: 21:00-22:00

web-13-nisan.jpg

Kronik Myeloid Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 11 Nisan 2023

Saat: 21:00-22:00

web-11-NİSAN.jpg

Akut Lenfoblastik Lösemide Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 6 Nisan 2023

Saat: 21:00-22:00

WhatsApp Image 2023-05-04 at 14.29.31.jpeg

AML'de Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 30 Mart 2023

Saat: 21:00-22:00

GÜNCEL-30-MART.png

Multiple Myeloma Hastalarında İdame Nasıl Yapılmalıdır?

Moderatör: Prof. Dr. Düzgün Özatlı

Konuşmacı: Uzm. Dr. Mehmet Bakırtaş

Tarih: 21 Mart 2023

Saat: 20:00-21:00

21 mart. güncel png.png

Relaps Refrakter Multiple Myelomada Tedavi Algoritması Nasıl Olmalı?

Moderatör: Prof. Dr. Burhan Turgut

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 16 Mart 2023

Saat: 20:00-21:00

16-mart.png

Yeni Tanı Multiple Myeloma Hastalarında Güncel Tedavi Yaklaşımları 

Moderatör: Prof. Dr. Fuat Erdem

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

Tarih: 09 Mart 2023

Saat: 20:00-21:00

9 mart.png

AML Tanı Tedavi ELN Uluslararası Önerileri

Moderatör: Prof. Dr. Seçkin Çağırgan

Konuşmacı: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Tarih: 5 Ocak 2023

Saat: 20:00-21:00

WhatsApp Image 2023-01-02 at 20.02.31.jpeg

Multipl Miyelom Tedavisinde 2023 Kılavuz Öneriler

Moderatör: Doç. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 27 Aralık 2022

Saat: 20:00-21:00

Hematolojik Malgnitelerde Nutrisyonun Önemi ve Yönetimi

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Dicle İskender

Tarih: 15 Aralık 2022

Saat: 20:00-21:00

Graft Versus Host Hastalığında Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 1 Aralık 2022

Saat: 20:00-21:00

ol3.png

Akut Lösemilerde Flow Sitometri ile MRD Analizi

* Akut Lösemilerin Tanısında Flow Sitometrinin Yeri ve Kullanımı

* Akut Lösemide MRD Sonucuna Göre Olgularla Tedavi Yönetimi

* Akut Lösemilerde MRD Önemi

Moderatörler:Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacılar:Prof. Dr. Burhan Turgut, Uzm. Dr. Barış Boral ve Uzm. Dr. Nuran Ahu Baysal

Tarih: 29 Kasım 2022

Saat: 20:00-21:00

ol4.png

AML Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Prof. Dr. Düzgün Özatlı

Konuşmacılar: Prof. Dr. Burhan Turgut ve Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu

Tarih: 15 Kasım 2022

Saat: 20:00-21:00

ol5.png

AML Tedavisinde Yeni Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 27 Eylül 2022

Saat: 20:00-21:00

ol6.png

ALL’de Güncel Tedavi Yaklaşımları

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih:30 Haziran 2022

Saat: 20:00-21:00

ol7.png

Aplastik Anemide İmmunsupresif Tedaviler

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacılar: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 2 Haziran 2022

Saat: 20:00-21:00

ol8.jpeg

Akut Miyeloid Lösemi Hastalığında Hedefe Yönelik Tedaviler

* Akut Miyeloid Lösemi Nedir?

* Akut Miyeloid Lösemi Tanısı Koyarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

* Akut Miyeloid Lösemi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

 

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih:26 Mayıs 2022

Saat: 20:00-21:00

ol9.png

Multiple Myeloma Tedavisinde Kılavuzlar Işığında İmmünomodülatör Ajanlar ve İdame Tedavisi

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih:24 Mayıs 2022

Saat: 20:00-21:00

ol10.jpeg

Sinüs Obstrüksiyon Sendromuna Güncel Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih:28 Nisan 2022

Saat: 20:00-21:00

ol11.jpeg

Akut Myeloid Lösemide Hedefe Yönelik Ajanlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih:31 Mart 2022

Saat: 20:00-21:00

ol12.png

Demir Metabolizmasına Genel Bakış

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 29 Mart 2022

Saat: 20:00-21:00

ol13.png

A'dan Z'ye Periferik Hücreli Lemfomalar

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 15 Mart 2022

Saat: 20:00-21:00

ol14.png

Kronik Lenfositik Lösemide 2022 Kılavuz Güncellemeleri

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 17 Şubat 2022

Saat: 20:00-21:00

ol15.png

Relaps Refrakter Multiple Myelomada Güncel Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 3 Şubat 2022

Saat: 20:00-21:00

ol16.png

Relaps Refrakter B-ALL ’de Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 1 Şubat 2022

Saat: 20:00-21:00

ol17.png

Erişkin İTP Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 27 Ocak 2022

Saat: 20:00-21:00

ol18.png

Gaucher Hastalığında Hematolojik Yaklaşım: Kimlerden Şüphelenmeliyiz?

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Gül İlhan

Tarih: 20 Ocak 2022

Saat: 20:00-21:00

ol19.png

Kemik İliği Nakli ve Şelasyon

Moderatör: Prof. Dr. Orhan Ayyıldız

Konuşmacılar:Prof.Dr.Mehmet Ali Erkurt, Prof.Dr.İrfan Kuku, Prof.Dr.Emin Kaya, Doç.Dr.İlhami Berber

Tarih: 30 Aralık 2021

Saat: 20:00-21:00

ol20.png

KML Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Nuran Ahu Baysal

Tarih: 21 Aralık 2021

Saat: 20:00-21:00

ol21.png

Hodgkin Lenfoma - Konuşulanlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Tartışmacılar: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Dr. Burhan Turgut

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 16 Aralık 2021

Saat: 20:00-21:00

ol22.png

Kronik Myeloproliferatif Hastalıkların Tanı ve Tedavileri

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 25 Kasım 2021

Saat: 20:00-21:00

ol23.png

A’dan Z’ye KML Yönetimi – KML’de Tanı ve İlk Sıra Tedavi

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 18 Kasım 2021

Saat: 20:00-21:00

ol24.png

Tanıdan Tedaviye Polisitemia Vera

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 5 Ekim 2021

Saat: 20:00-21:00

ol25.png

Sinusoidal Obstruksiyon Sendromuna Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 23 Eylül 2021

Saat: 20:00-21:00

ol26.png

ALL Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 9 Eylül 2021

Saat: 20:00-21:00

ol27.png

KML'de Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 2 Eylül 2021

Saat: 20:00-21:00

ol28.png

Hemofili A Tedavisindeki Önemli Noktalar Nelerdir?

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 29 Temmuz 2021

Saat: 20:00-21:00

ol29.png

KML'de Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 22 Haziran 2021

Saat: 20:00-21:00

ol30.png

Multiple Myeloma’da İmidlerin Yeri

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 2 Haziran 2021

Saat: 20:00-21:00

ol31.png

Hasta Kan Yönetimi

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Dicle İskender

Tarih: 1 Haziran 2021

Saat: 20:00-21:00

ol32.png

KML Tedavisinde Güncel Gelişmeler

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 27 Mayıs 2021

Saat: 20:00-21:00

ol33.png

Olgularla Relaps Refrakter T Hücreli Lenfomalarda Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 20 Mayıs 2021

Saat: 20:00-21:00

ol34.png

Kök Hücre Mobilizasyonunda Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 18 Mayıs 2021

Saat: 20:00-21:00

ol35.png

Akkiz Aplastik Anemide İmmünsupresif Tedaviler

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 22 Nisan 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol37.png

Hematoloji Hastalarında Demir Yükü Tedavisi

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 13 Nisan 2021

Saat: 20:00-21:30

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol38.png

Hematolojik Hematolojik Maligniteli Hastalarda Güvenli Antifungal Kullanımı

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Ertek

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Konuşmacı: Uzm. Dr. Sabahat Çeken

Tarih: 8 Nisan 2021

Saat: 20:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol39.png

Agresif Vakalarda Proteazom İnhibitörleri Etkinliği Vaka Toplantısı

Tarih: 24 Mart 2021

Saat: 20:00–20:15

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Saat: 20:15–20:35

Konu: Agresif Vakalarda Proteazom İnhibitörleri Etkinliği

Konuşmacı: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Saat: 20:35–20:55

Konu: Gerçek Yaşam Verisi Sunumu

Konuşmacı: Prof. Dr. Burhan Turgut

Saat: 20:55-21:10

Konu: Olgu sunumu

Konuşmacı: Prof. Dr. Düzgün Özatlı

Saat: 21:10 – 21:30

Soru & Cevap, Kapanış

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol40.png

Akademik Yazma Ve Sosyal Bağlamda İngilizce Medikal İletişim Becerileri Semineri

Tarih: 19 – 20 – 21 MART 2021

Deneysel ş | Medikal İngilizce x

Konu: Yaşadığımız Pandemi Döneminde Çevrimiçi Toplantı Ya Da Kongrelerde Kullanılan İngilizce Sözcük Ve Kalıp Bilgisi, Hematoloji Alanına Özgü Temel Sözcüklerle İlgili Telaffuz Alıştırmaları

Tarih: 19 Mart / Cuma

Saat: 13:30 - 17:00

Konu: Bilimsel Platformlarda Kullanılan Tartışma Ve Düşünceyi Aktarma İfadeleri, Formal Ve İnformal Yazılı İletişimde Yararlanılan Kalıplar, Hematoloji Alanına Özgü Temel Sözcüklerle İlgili Telaffuz Alıştırmaları

Tarih: 20 Mart / Cumartesi

Saat: 13:30 - 17:00

Konu: Genel Anlamda İngilizce Tıbbi Bir Makale Yazılırken Kullanılması Gereken Formal Kalıplar Ve Kurallar, Hematoloji Alanına Özgü Temel Sözcüklerle İlgili Telaffuz Alıştırmaları

Tarih: 21 Mart / Pazar

Saat: 13:30 - 17:00

 

Eğitim Zoom Platformu Üzerinden Yapılacaktır.

ol41.png

Akut Lösemilerde Pürin Analoğu Kullanımı

Tarih: 18 Mart 2021

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konu: Akut Myeloid Lösemilerde Pürin Analoğu Kullanımı

Konuşmacı: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Saat: 20:00-20:30

Konu: Akut Lenfositik Lösemilerde Pürin Analoğu Kullanımı

Konuşmacı: Prof. Dr. Burhan Turgut

Saat: 20:30-21:00

Konu: Akut Lösemilerde Güncel Tedavi Protokollerinin Başarı Oranları

Konuşmacı: Prof. Dr. Düzgün Özatlı

Saat: 21:00-21:30

 

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol42.png

Etkili Antifungal Profilaksisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahan Uncu Ulu

Tarih: 11 Mart 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol43.png

Hematolojik Malignitelerde Antifungal Profilaksiler

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahan Uncu Ulu

Tarih: 18 Şubat 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol44.png

Hematolojik Malignitelerde Demir Şelasyonu

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 09 Şubat 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol45.png

Relaps Refrakter Multipl Miyelom’da Gerçek Yaşam Tecrübeleri

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Uzm. Dr. Dicle İskender

Tarih: 07 Ocak 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

ol46.png

Multipl Myelomda IV Proteozom İnhibitörlerinin Yeri

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 19 Aralık 2020/SALI

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/771944397

ol47.png

Covid-19 Döneminde Hodgkin Lenfoma İdame Tedavisi Kime ?, Ne Zaman?, Ne Kadar Süre ?

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Bahar Uncu UlU

Tarih: 24 Kasım 2020/SALI

ol48.png

Covid-19 Döneminde Relaps/Refrakter Multiple Miyelomda Protezeom İnhibitörlerinin Yeri

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Uzm. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 10 Kasım 2020/SALI

ol49.png

Sekonder İmmün Yetmezlikte İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi

 

Moderatör: Prof. Dr. Burhan Turgut

Konuşmacı: Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu

Tarih: 25 Ağustos 2020/SALI

ol50.jpeg

Akım Sitometrisi ile Minimal Rezidüel Hastalık (MRD) Analizi

 

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Uzm. Dr. Nurgül Özcan

Konuşmacı: Prof. Dr. Burhan Turgut

Konuşmacı: Beckman Coulter Ürün Uzmanı gülbis Akar

Tarih: 4 Ağustos 2020/SALI

ol51.jpeg
  • Facebook

Hakkımızda

HEAD, ülkemizi hematoloji alanında klinik araştırmalarda ilk 5 ülke arasına sokabilmek, uluslararası düzeyde kabul gören araştırma öncelikli hematoloji merkezleri oluşumuna katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İletişim:

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2124 CD. 19/2 Çankaya/Ankara TÜRKİYE 06520

Telefon: +90 312 219 41 19

© 2024 | Bu sitenin tüm hakları Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği'ne aittir.

bottom of page